Advokátní kancelář

JUDr. Jiří Konečný

Odměny

Odměny za advokátní služby zpravidla sjednáváme smluvně, obvykle na základě hodinové sazby a předem dohodnutého a zpětně vykazovaného rozsahu právních služeb. Ve výjimečných případech může být dohodnuta odměna v závislosti na úspěchu v dané věci či sporu, procentem z částky získané ve prospěch klienta. V případě, že nedojde k dohodě o výši odměny, postupuje se podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Můžete se spolehnout, že účtované služby budou podloženy rozpisem provedených úkonů, a že Vám nebude účtováno nic, co nebylo provedeno anebo nebylo v zájmu klienta.

Nikdy se nám nestalo, že bychom s klientem vedli spor o výši odměny, na to jsme hrdí a nemáme v úmyslu to měnit.

Přesto: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Jiří Konečný je plátcem DPH a k odměně je tedy účtována DPH.

JUDr. Jiří Konečný, advokát
Jugoslávská 12, 120 00 Praha 2
Datová schránka: 8erg8ab
E-mail: jk@jkonecny.cz
Telefon: +420 255 711 629
Fax: +420 255 711 634
Mobil: +420 777 314 242