Advokátní kancelář

JUDr. Jiří Konečný

Služby

Dlouholeté zkušenosti z mnoha právních oborů kanceláři umožňují vyhovět různým požadavkům zájemců o právní služby. Své klienty zastupujeme jak při jednáních s protistranou, tak při soudních, arbitrážních, správních i jiných řízeních. Poskytujeme i veškeré právní služby spočívající v přípravě smluv, podání a dalších právních dokumentů a úkonů.

Specializujeme se především na následující oblasti:

Právo nemovitostí a bytové právo

Příprava převodních, nájemních, zástavních či jiných smluv, komplexní řešení problematiky nemovitostí, právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Obchodní právo

Příprava smluv, řešení obchodně-právních sporů, vymáhání pohledávek.

Korporátní právo

Zakládání obchodních korporací, fúze a akvizice, koncernové právo.

Stavební právo

Komplexní právní služby pro developery, stavební firmy i jejich klienty, řešení problematiky černých staveb, územního řízení, ekologických zátěží, atd.

Správní právo

Komplexní služby v obvyklých i méně obvyklých oblastech správního řízení - problematika obecních samospráv, přestupková řízení, vymáhání nároků při dopravních nehodách i otázky veřejných komunikací.

IT právo

Příprava smluv a obchodních podmínek pro webové projekty, podnikatele v oblasti IT a nových technologií.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení a uplatňování práv poškozených vůči pachatelům trestných činů i pojišťovnám.

JUDr. Jiří Konečný, advokát
Jugoslávská 12, 120 00 Praha 2
Datová schránka: 8erg8ab
E-mail: jk@jkonecny.cz
Telefon: +420 255 711 629
Fax: +420 255 711 634
Mobil: +420 777 314 242